2021-12-27

چطور به مشتری تخفیف حرفه ای بدهیم؟

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت، دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار از آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ به یکی از نکات فروش و مشتری مداری (بحث شوخی با مشتری) اشاره […]
2021-12-25

شوخی با مشتری آره یا نه؟

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت، دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار از آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ به یکی از نکات فروش و مشتری مداری (بحث شوخی با مشتری) اشاره […]
2021-09-02

۳ تکنیک برای افزایش سیو و ذخیره پست ها

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ ۳ نکته عالی برای افزایش سیو پست ها را بیان می کنند. ۷ […]
2021-08-09

یک نکته سری از فروشندگان موفق

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ یک نکته سری از فروشندگان موفق بیان می کنند. ۷ روز تبلیغات حرفه […]
2021-08-09

تأثیر رنگ ها بر بازاریابی و تبلیغات

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ تأثیرات رنگ ها بر بازاریابی و تبلیغات را بیان می کنند. ۷ روز […]
2021-08-09

رسیدن به صفحه اول گوگل در کمتر از ۲۴ ساعت

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ راهکاری برای رسیدن به صفحه اول گوگل در کمتر از ۲۴ ساعت بیان […]
2021-07-20

یادگیری کسب و کار با قبل و بعد

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد یادگیری کسب و کار با قبل و بعد آن […]
2021-07-20

بانک ایده و طراحی برای پست

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ بانک ایده و طراحی های جالب برای پست ها معرفی می کنند. ۷ […]
2021-07-11

ارزیابی مالی مشتریان

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات مهمی در مورد ارزیابی مالی مشتریان ارائه می دهند. ۷ روز تبلیغات […]
2021-07-11

قیمت گذاری رند یا غیر رند؟

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات مهمی در مورد قیمت گذاری رند یا غیر رند ارائه می دهند. […]
2021-06-26

مودا یا گودزیلا در کسب و کار

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد مودا یا گودزیلا در کسب و کار می کنند. […]
2021-06-26

شریک داشته باشم یا نه؟

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد این که شریک داشته باشیم یا نه بیان می […]