1400-03-27

تغییر سرنوشت با یک تکه کاغذ

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد تغییر سرنوشت با یک تکه کاغذ بیان می کنند. […]
1400-03-27

راهکار های انتخاب بهترین عناوین برای پست ها

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد راهکار های انتخاب بهترین عناوین برای پست ها بیان […]
1400-03-26

رازهای پولداری و جذب ثروت ۳

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد یکی از رازهای پولداری و جذب ثروت بیان می […]
1400-03-26

بهترین مشتریان شما چه کسانی هستند؟

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد بهترین مشتریان شما بیان می کنند. ۷ روز تبلیغات […]
1400-03-26

مشتریان بد چه کسانی هستند؟

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد مشتریان بد بیان می کنند. ۷ روز تبلیغات حرفه […]
1400-03-26

آسون ترین راه پیدا کردن یک شغل پردرآمد!

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت، دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار از آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد پیدا کردن شغل پردرآمد بیان می کنند. تمامی آموزش […]
1400-03-26

رازهای پولداری و جذب ثروت ۲

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد یکی از رازهای پولداری و جذب ثروت بیان می […]
1400-03-25

آموزش کاسبی در فضای مجازی ۱

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد کاسبی در فضای مجازی بیان می کنند. ۷ روز […]
1400-03-25

تکنیک های فراتبلیغاتی و بازاریابی

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد موج تکنیک های فراتبلیغاتی در بازاریابی بیان می کنند. […]
1400-03-25

با روش دامپینگ در بازاریابی رقباتون رو به زانو در بیارید!

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت، دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد اینکه چطور با روش دامپینگ در بازاریابی رقبا رو […]