25 خرداد 1400

بازاریابی با تداعی معنا

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد استفاده از شیوه تداعی معنا در بازاریابی بیان می […]
25 خرداد 1400

۵ مرحله تبلیغات و بازاریابی

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت، دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد ۵ مرحله مهم تبلیغات و بازاریابی، بیان می کنند. […]
19 خرداد 1400

۲ استراتژی مهم در کاسبی

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد ۲ استراتژی خیلی مهم در انواع کسب و کار […]
19 خرداد 1400

راز های پولدار شدن (۱)

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد یکی از رازهای پولداری و جذب ثروت بیان می […]
19 خرداد 1400

گام های تولید محتوا در شبکه های اجتماعی (قسمت اول)

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد اینکه چه طور روی مشتری تاثیرگذاری بیشتری داشته باشیم […]
12 خرداد 1400

چه طور روی مشتری بیشتر تاثیرگذار باشیم؟

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد اینکه چه طور روی مشتری تاثیرگذاری بیشتری داشته باشیم […]
11 خرداد 1400

به مشتری های خود حرفه ای تخفیف دهید!

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد اینکه چه طوری به مشتری هایمان حرفه ای تخفیف […]
11 خرداد 1400

اشتباه مهلک برخی فروشندگان

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد اشتباهات مهلک برخی فروشندگان بیان می کنند.  ۷ روز […]