1400-03-25

بازاریابی با تداعی معنا

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد استفاده از شیوه تداعی معنا در بازاریابی بیان می […]
1400-03-25

۵ مرحله تبلیغات و بازاریابی

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت، دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد ۵ مرحله مهم تبلیغات و بازاریابی، بیان می کنند. […]
1400-03-19

گام های تولید محتوا در شبکه های اجتماعی (قسمت اول)

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد اینکه چه طور روی مشتری تاثیرگذاری بیشتری داشته باشیم […]
1400-03-12

چه طور روی مشتری بیشتر تاثیرگذار باشیم؟

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد اینکه چه طور روی مشتری تاثیرگذاری بیشتری داشته باشیم […]
1400-03-11

به مشتری های خود حرفه ای تخفیف دهید!

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد اینکه چه طوری به مشتری هایمان حرفه ای تخفیف […]
1400-03-11

اشتباه مهلک برخی فروشندگان

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد اشتباهات مهلک برخی فروشندگان بیان می کنند.  ۷ روز […]