ارزیابی مالی مشتریان
مقالات ویدیویی

ارزیابی مالی مشتریان

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات مهمی در مورد ارزیابی مالی مشتریان ارائه می دهند. ۷ روز تبلیغات

مشاهده آموزش
شریک داشته باشم یا نه؟
مقالات ویدیویی

شریک داشته باشم یا نه؟

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد این که شریک داشته باشیم یا نه بیان می

مشاهده آموزش