1403-01-08

مرکز تخصصی کوچینگ کسب و کار در مشهد۱۴۰۳

مرکز تخصصی کوچینگ کسب و کار در مشهد۱۴۰۳ مدیریت موثر، ارتباطات قوی، و رهبری مؤثر. اما یکی از ابزارهای مهم برای دستیابی به اهداف و بهبود کسب و کار، استفاده […]
1402-12-09

چگونه یک برند شخصی بسازیم: ۱۰ نکته

چگونه یک برند شخصی بسازیم: ۱۰ نکته اپل جهان را به چالش “متفاوت بیندیشید”. نایک مردم را صرف نظر از سن، جنسیت یا سطح آمادگی جسمانی تشویق کرد که «فقط انجامش […]