بازاریابی با تداعی معنا
مقالات ویدیویی

بازاریابی با تداعی معنا

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد استفاده از شیوه تداعی معنا در بازاریابی بیان می

مشاهده آموزش
5 مرحله تبلیغات
مقالات ویدیویی

5 مرحله تبلیغات و بازاریابی

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت، دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد 5 مرحله مهم تبلیغات و بازاریابی، بیان می کنند.

مشاهده آموزش
2 استراتژی مهم در کسب و کار
مقالات ویدیویی

2 استراتژی مهم در کاسبی

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد 2 استراتژی خیلی مهم در انواع کسب و کار

مشاهده آموزش
راز های پولدار شدن 1
مقالات ویدیویی

راز های پولدار شدن (1)

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد یکی از رازهای پولداری و جذب ثروت بیان می

مشاهده آموزش
استباه مهلک فروشندگان
مقالات ویدیویی

اشتباه مهلک برخی فروشندگان

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد اشتباهات مهلک برخی فروشندگان بیان می کنند.  7 روز

مشاهده آموزش