باندلینگ چیست؟
مقالات ویدیویی

باندلینگ چیست؟

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد باندلینگ بیان می کنند. 7 روز تبلیغات حرفه ای

مشاهده آموزش
شاخص های جذب مشتری CAC
مقالات ویدیویی

شاخص جذب مشتری یا CAC

در این ویدیو دکتر مهدی ثابت (دکتری اقتصاد و مشاور کسب و کار) در آژانس تبلیغاتی آسابرندینگ نکات جالبی در مورد شاخص جذب مشتری CAC بیان می کنند. 7 روز

مشاهده آموزش