فرصت های شغلی آسابرندینگ

آژانس مشاوره و تبلیغات آسابرندینگ به عنوان یک مرکز تبلیغاتی جوان و متخصص در مشهد مقدس؛ از متخصصین و جوانان متعهد و متخصص در مهارت های زیر جهت همکاری دعوت به عمل می آورد:

 

علاقه مندان واجد شرایط می توانند  مدارک و مشخصات خود را از طریق فرم زیر در همین صفحه جهت بررسی ارسال نمایند. 

آژانس مشاوره و تبلیغات آسابرندینگ